Bubamara&Prečko_Pio&Ml-Pio_2016

NK BUBAMARA&NK PREČKO, ST. PIONIRI I ML. PIONIRI, 1. Zagrebačka nogometna liga

Sezona 2016/2017.

St-Pioniri-2002-2016St-Pioniri-2003-2016

NK BUBAMARA, ST. PIONIRI 2002.g.   __________________________________NK PREČKO, ST. PIONIRI 2003.g.
DATUM VRIJEME KOLO  DOMAĆI GOSTI REZULTAT DATUM VRIJEME KOLO   DOMAĆI GOSTI REZULTAT
00.09.2016. ODG. 1 BUBAMARA TREŠNJEVKA : 00.09.2016. ODG. 1 ŠN MAKSIMIR
PREČKO :
10.09.2016. 10:15 2 ZET BUBAMARA
0 : 2 11.09.2016. 10:15 2 PREČKO KUSTOŠIJA 0 : 6
18.09.2016. 11:15 3 BUBAMARA
RUDEŠ 2 : 0 17.09.2016. 10:15 3 ST. GRAD PREČKO 4 : 2
22.09.2016. 17:45 4 MLADOST/B. BUBAMARA
1 : 3 25.09.2016. 19:15 4 PREČKO TEKSTILAC 3 : 1
25.09.2016. 11:15 5 BUBAMARA
PREČKO 1 : 0 25.09.2016. 11:15 5 BUBAMARA PREČKO 1 : 0
02.10.2016. 17:15 6 VRAPČE BUBAMARA 0 : 3 02.10.2016. 11:15 6 PREČKO JARUN 2 : 2
09.10.2016. 10:15 7 BUBAMARA ŠN MAKSIMIR
10 : 0 08.10.2016. 13:30 7 S. KRALJEVEC PREČKO 5 : 0
16.10.2016. 15:45 8 KUSTOŠIJA BUBAMARA 0 : 0 16.10.2016. 15:00 8 PREČKO TREŠNJEVKA 1 : 3
23.10.2016. 10:15 9 BUBAMARA ST. GRAD
4 : 0 22.10.2016. 10:15 9 ZET PREČKO
0 : 0
29.10.2016. 10:15 10 TEKSTILAC
BUBAMARA 2 : 4 30.10.2016. 10:15 10 PREČKO RUDEŠ
0 : 7
05.11.2016.

24.11.2016.

19.11.2016.

10:15

13:15

10:15

11

12

13

BUBAMARA

BUBAMARA

S. KRALJEVEC

ŠP. ELEKTRA

JARUN

BUBAMARA

9
3
0
:

:

:

0

2

3

05.11.2016.

09.05.2017.

20.11.2016.

10:15

20:15

11:15

11

12

13

MLADOST/B.

ŠP. ELEKTRA

PREČKO

PREČKO

PREČKO

VRAPČE

4
2
0
:

:

:

0
2
4
DATUM VRIJEME KOLO  DOMAĆI GOSTI REZULTAT DATUM VRIJEME KOLO   DOMAĆI GOSTI REZULTAT
04.03.2017. 10:15 14 TREŠNJEVKA BUBAMARA 0 : 3 05.03.2017. 00:00 14 PREČKO
SLOBODAN :
11.03.2017. 10:45 15 BUBAMARA ZET
5 : 0 12.03.2017. 15:15 15 KUSTOŠIJA PREČKO 4 : 0
18.03.2017. 11:15 16 RUDEŠ
BUBAMARA 2 : 1 19.03.2017. 10:15 16 PREČKO ST. GRAD 0 : 7
26.03.2017. 13:15 17 BUBAMARA MLADOST/B.
3 : 0 25.03.2017. 10:15 17 TEKSTILAC PREČKO 4 : 0
01.04.2017. 18:00 18 PREČKO
BUBAMARA 0 : 6 01.04.2017. 18:00 18 PREČKO BUBAMARA 0 : 6
08.04.2017. 10:15 19 BUBAMARA VRAPČE 7 : 0 05.04.2017. 20:45 19 JARUN PREČKO 2 : 1
22.04.2017. 00:00 20 SLOBODNA BUBAMARA
: 23.04.2017. 10:15 20 PREČKO S. KRALJEVEC 1 : 0
04.05.2017. 18:45 21 BUBAMARA KUSTOŠIJA 6 : 1 30.04.2017. 17:15 21 TREŠNJEVKA PREČKO 2 : 1
06.05.2017. 10:15 22 ST. GRAD BUBAMARA
1 : 5 07.05.2017. 11:15 22 PREČKO ZET
1 : 3
13.05.2017. 11:15 23 BUBAMARA
TEKSTILAC 8 : 0 13.05.2017. 10:15 23 RUDEŠ PREČKO
5 : 0
01.06.2017.

24.05.2017.

03.06.2017.

19:15

20:45

10:15

24

25

26

ŠP. ELEKTRA

BUBAMARA

BUBAMARA

BUBAMARA

JARUN

S. KRALJEVEC

0
8
1
:

:

:

9
0
0
21.05.2017.

31.05.2017.

03.06.2017.

10:00

19:15

13:15

24
25
26
PREČKO

PREČKO

VRAPČE

MLADOST/B.

ŠP. ELEKTRA

PREČKO

1
1
1
:

:

:

0
0
0
Ml-Pioniri-2004-2016Ml-Pioniri-2005-2016
NK BUBAMARA, ML. PIONIRI 2004.g.   ______________________________________NK PREČKO, ML. PIONIRI 2005.g.
DATUM VRIJEME KOLO  DOMAĆI GOSTI REZULTAT DATUM VRIJEME KOLO   DOMAĆI GOSTI REZULTAT
31.10.2016. 14:00 1 BUBAMARA TREŠNJEVKA 3 : 0 01.12.2016. 13:00 1 PREČKO
ŠN MAKSIMIR 1 : 0
10.09.2016. 09:00 2 ZET BUBAMARA
2 : 0 11.09.2016. 09:00 2 PREČKO KUSTOŠIJA 1 : 9
18.09.2016. 10:00 3 BUBAMARA
RUDEŠ 2 : 1 17.09.2016. 09:00 3 ST. GRAD PREČKO 4 : 3
22.09.2016. 16:30 4 MLADOST/B. BUBAMARA
1 : 1 25.05.2017. 18:00 4 PREČKO TEKSTILAC 0 : 5
25.09.2016. 10:00 5 BUBAMARA
PREČKO 4 : 0 25.09.2016. 10:00 5 BUBAMARA PREČKO 4 : 0
02.10.2016. 16:00 6 VRAPČE BUBAMARA 2 : 0 02.10.2016. 10:00 6 PREČKO JARUN 0 : 2
09.10.2016. 09:00 7 BUBAMARA ŠN MAKSIMIR
5 : 0 08.10.2016. 12:15 7 S. KRALJEVEC PREČKO 2 : 0
16.10.2016. 14:30 8 KUSTOŠIJA BUBAMARA 1 : 0 16.10.2016. 16:15 8 PREČKO TREŠNJEVKA 1 : 1
23.10.2016. 09:00 9 BUBAMARA ST. GRAD
1 : 0 22.10.2016. 09:00 9 ZET PREČKO
2 : 1
29.10.2016. 09:00 10 TEKSTILAC
BUBAMARA 0 : 1 30.10.2016. 10:00 10 PREČKO RUDEŠ
1 : 7
05.11.2016.

24.11.2016.

19.11.2016.

09:00

12:00

09:00

11

12

13

BUBAMARA

BUBAMARA

S. KRALJEVEC

ŠP. ELEKTRA

JARUN

BUBAMARA

12

8

0

:

:

:

0

0

1

05.11.2016.
09.05.2017.20.11.2016.
09:00

19:00

10:00

11

12

13

MLADOST/B.

ŠP. ELEKTRA

PREČKO

PREČKO

PREČKO

VRAPČE

6

1

0

:

:

:

0
2
8
04.03.2017. 10:15 14 TREŠNJEVKA BUBAMARA 2 : 1 05.03.2017. 10:15 14 PREČKO
ŠN MAKSIMIR 0 : 2
11.03.2017. 10:15 15 BUBAMARA ZET
5 : 1 12.03.2017. 15:15 15 KUSTOŠIJA PREČKO 11 : 1
18.03.2017. 10:00 16 RUDEŠ
BUBAMARA 3 : 2 19.03.2017. 09:00 16 PREČKO ST. GRAD 2 : 2
17.05.2017. 19:15 17 BUBAMARA MLADOST/B.
3 : 0 25.03.2017. 09:00 17 TEKSTILAC PREČKO 2 : 1
01.04.2017. 16:45 18 PREČKO
BUBAMARA 1 : 7 01.04.2017. 16:45 18 PREČKO BUBAMARA 1 : 7
08.04.2017. 09:00 19 BUBAMARA VRAPČE 5 : 0 05.04.2017. 19:30 19 JARUN PREČKO 1 : 1
25.04.2017. 18:30 20 ŠN MAKSIMIR BUBAMARA
0 : 3 26.04.2017. 18:30 20 PREČKO S. KRALJEVEC 1 : 0
29.04.2017. 10:00 21 BUBAMARA KUSTOŠIJA 0 : 1 29.04.2017. 10:00 21 TREŠNJEVKA PREČKO 3 : 0
06.05.2017. 09:00 22 ST. GRAD BUBAMARA
0 : 7 07.05.2017. 10:00 22 PREČKO ZET
0 : 1
13.05.2017. 10:00 23 BUBAMARA
TEKSTILAC 1 : 0 13.05.2017. 09:00 23 RUDEŠ PREČKO
10 : 0
00.05.2017.

27.05.2017.

03.06.2017.

00:00

00:00

09:00

24

25

26

ŠP. ELEKTRA

BUBAMARA

BUBAMARA

BUBAMARA

JARUN

S. KRALJEVEC


8

:

:

:


0
21.05.2017.

28.05.2017.

03.06.2017.

11:15

10:30

12:00

24
25
26
PREČKO

PREČKO

VRAPČE

MLADOST/B.

ŠP. ELEKTRA

PREČKO

1

:

:

:

2